Equip investigador

Aquesta recerca està recolzada pel grup de recerca del GRIES (Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat) de la Facultat de Blanquerna i en col·laboració amb la Facultat d’ESADE de la Universitat Ramon Llull.

Té com a investigadora principal la doctorand Verònica Riera, membre del GRIES i doctorand del programa de Doctorat en Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL).

La recerca es desenvolupa sota la supervisió dels directors, el Dr. Joan Manuel Batista-Foguet, cap de recerca del grup Leadership Development Research Centre (GLEAD) de la facultat d’ESADE i la Dra. Marta Moragas, directora del grau de CAFE, membre del GRIES i professora de la FPCEE de Blanquerna.

Caràcter voluntari de la participació:

La participació a l’estudi es voluntària i la seva adhesió pot ser interrompuda en qualsevol moment de la recerca sense cap repercussió personal ni professional. Els participants tenen dret a fer totes les pregunten que els hi semblin pertinents respecte les característiques de l’estudi i de la seva pròpia participació en aquest.

Tractament confidencial de les dades

El fitxer de dades recollides durant l’estudi està sota la responsabilitat del grup investigador davant del qual es podran exercir en tot moment els drets que estableix la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

La confidencialitat de les dades queda garantida i cap nom serà revelat. Les dades recollides durant la recerca són d’ús exclusiu de l’equip investigador per poder dur a terme la recerca i verificar o falsejar les hipòtesis plantejades.

El present consentiment informat segueix les normes contingudes a la Declaració d’Hèlsinki, així com la informació estipulada en el Títol I, article 12 del Reial Decret 561/1993 del 16 d’abril.

Accedeixes a donar el teu consentiment per a la participació en aquesta recerca?